حسگرها و اندازه گیری‌های کوانتومی

حسگرها و اندازه گیری‌های کوانتومی

معرفی حوزه حسگرها و اندازه گیری‌های کوانتومی

امروزه با پیشرفت فناوری، امکان کنترل حالت های کوانتومی تک اتمی وجود دارد و این حالت های کنترل شده کوانتومی، می تواند به عنوان حسگرهای کوانتومی استفاده شوند. با کمک فناوری کوانتومی می توان حسگرهایی با بزرگی یک اتم جهت اندازه گیری های بسیار دقیق ، به دور از تداخل های میدان های مغناطیسی و الکتریکی فراهم نمود. خواص این حسگر از خواص غیرکلاسیکی نور (اپتیک کوانتومی) و درهمتنیدگی کوانتومی ناشی می شود. حالات نوری غیرکلاسیکی، روش های تصویربرداری با وضوح فوق العاده بالا را ممکن ساخته است که در فناوری حسگرهای جدید کاربرد فراوان دارند.

 
مقالات حوزه حسگرها و اندازه گیری‌ها
123456>>>
login