آخرین اخبار
39- انتقالات ممنوع

39- انتقالات ممنوع

اگر‌چه طبیعت، آن‌گونه که به وسیله‌ی فیزیک کوانتومی توصیف شده، ذاتا نامعلوم و آشفته است، اما گاها می‌تواند در مورد برخی چیز‌ها مثل پایستگی خواصی چون انرژی، تکانه و حالت‌های کوانتومی، مبهم باشد.

به هر حال، یک الکترون ذاتا قواعد را نمی‌داند. الکترون هنگام جذب یک فوتون، طبیعتا سعی در یک جهش کوانتومی به ترازی با انرژی بالاتر خواهد داشت، حتی اگر این جهش به یک حالت کوانتومی از قبل اشغال شده یا حالتی که پایستگی اعداد کوانتومی را نقض می‌کند باشد. هنگامی‌که یک الکترون، یکی از این «گذار‌های ممنوعه» را انجام دهد، سریعا مجبور به برگشت به حالت اولیه‌اش می‌شود. هر‌چند تا آن زمان، به نوعی خیلی دیر شده است: الکترون پیش از این، یک فوتون جذب کرده است و بنابراین یک خط جذبی تاریک را می‌بینیم. الکترون هنگام برگشت به حالت اولیه‌اش، باید فوتونی که حامل انرژی مازاد است را پس داده و از این رو یک خط نشری ایجاد کند. بنابراین خطوط جذبی و نشری حتی با وجود اینکه قوانین فیزیک رسما اجازه‌‌ی یک سری گذار‌های خاص را نمی‌دهند، می‌توانند ظاهر شوند.
كلمات كليدي :
انتقالات ممنوع
 
امتیاز دهی
 
 

login