ترمودینامیک و انتروپی

ترمودینامیک و انتروپی

در کنار کشف الکترومغناطیس، مطالعه انرژی در قالب گرما منجر به یک انقلاب علمی دیگر در قرن نوزدهم شد. چیزی که به عنوان قوانین ترمودینامیک مشهور شد، چند مفهوم را که برای نظریه کوانتوم ضروری بودند، معرفی کرد.

قانون اول ترمودینامیک، چگونگی بقای انرژی در هنگام افزودن گرما به یک سیستم بسته را شرح می‌دهد: انرژی کل سیستم برابر با گرمای تأمین شده می‌باشد که در نتیجه کمتر از هر کار انجام شده (تغییرات فیزیکی محیط اطراف) است.

قانون دوم، چگونگی انتقال همیشگی گرما از سیستم‌های گرم‌تر به سیستم‌های سردتر را توصیف می‌کند. در حقیقت این قانون، اندازه‌ای از میزان بی‌نظمی یا همان انتروپی در یک سیستم است. قانون سوم چگونگی میل انتروپی به صفر را زمانی که دمای درون یک سیستم، به صفر مطلق نزدیک می‌شود، توضیح می‌دهد.
كلمات كليدي :
ترمودینامیک , انتروپی
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام  
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
login