رویدادها
گزارش تصویری روز پنجم مدرسه تابستانی علوم و فناوری‌های کوانتومی

گزارش تصویری روز پنجم مدرسه تابستانی علوم و فناوری‌های کوانتومی

روز پنجم با معرفی و ارائه توضیحاتی درخصوص آزمایشگاه درهمتنیدگی توسط یکی از اعضای هیدت علمی سازمان انرژی اتمی آغاز شد و پس از ارائه، از ایشان توسط جناب آقای دکتر شیرمردی مدیر محترم آموزش و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای تقدیر و تشکر به عمل آمد. 


با توجه به اتمام برنامه مدرسه تابستانی، طی مراسمی گواهینامه دانش آموزان توسط  جناب آقای دکتر شیرمردی مدیر محترم آموزش و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای به ایشان تقدیم گردید.
در ادامه شرکت کنندگان از ساختمان راکتور بازدید داشتند وکارشناس مربوطه به سؤالات حاضرین پاسخ دادند.
login