رویدادها
گزارش تصویری روز چهارم مدرسه تابستانی علوم و فناوری‌های کوانتومی

گزارش تصویری روز چهارم مدرسه تابستانی علوم و فناوری‌های کوانتومی

مبحث معرفی فناوری های کوانتومی توسط استاد محترم، سرکار خانم دکتر شاطرزاده ارائه گردید:
جناب آقای دکتر جانباز، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر موضوع رمزنگاری کوانتومی را به عنوان یکی از فناوری های کوانتومی ارائه فرمودند.


 


در پایان جلسه از سه تن از اساتید که امروز تشریف داشتند با اهداء لوح تقدیر قدردانی شد و عکس یادگاری با همراهی حاضران در مدرسه ثبت گردید که در ادامه مشاهده می کنید.


login