رویدادها
گزارش تصویری روز سوم مدرسه تابستانی علوم و فناوری‌های کوانتومی

گزارش تصویری روز سوم مدرسه تابستانی علوم و فناوری‌های کوانتومی

بازدید از چند آزمایشگاه و آشنایی دانش آموزان با تجهیزات موجود در آزمایشگاه که توضیحات لازم توسط کارشناسان هر آزمایشگاه ارائه شد. پس از آن، جناب اقای دکتر اسدیان، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان به موضوع کاربردهای مکانیک کوانتومی پرداختند.

login