درباره ما

با توجه به نقش روزافزون توسعه فناوری‌های نوین و پیشرفته در توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها، امروزه تصمیم‌گیری به موقع و مناسب در اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری‌‌های فناورانه از اهمیت زیادی برخوردار شده است. در این راستا از سال 95 تاکنون با تشکیل کارگروه تخصصی فناوری‌های کوانتومی، فعالیت‌های مهمی مانند تدوین سند توسعه فناور‌های کوانتومی در کشور، برگزاری دوره‌های آموزشی و کنفرانس‌ها، انتشار کتب و مقالات مرتبط، ایجاد زیرساخت‌های آزمایشگاهی و تاسیس آزمایشگاه ملی فناوری کوانتومی، انجام طرح‌های پژوهشی و ایجاد وب‌سایت تخصصی، در حال برنامه‌ریزی و اجرا هستند. مهمترین اهداف این مرکز،  ترویج و  توسعه علوم و فناوری های کوانتومی  در پنج حوزه :

  1. ارتباطات امن کوانتومی
  2. حسگرها و اندازه‌گیری‌های کوانتومی
  3. محاسبات کوانتومی
  4. شبیه‌سازی‌های کوانتومی
  5. زیست‌شناسی کوانتومی

و توسعه زیرساخت های لازم  با ایجاد زیرساخت های آزمایشگاهی و تاسیس آزمایشگاه ملی فناوری های کوانتومی و نیز پشتیبانی ازطرح های پژوهشی محققان و پایان نامه های دانشجویی در  این حوزه می باشد.

login