ترازهای انرژی الکترون

ترازهای انرژی الکترون

هر لایه الکترونی داخل یک اتم، در تراز انرژی متفاوتی قرار دارد، و هر چه فاصله یک الکترون از هسته بیشتر باشد، انرژی‌ مورد نیاز آن نیز بیشتر است. در مقابل، هرچه فاصله آن از هسته کمتر باشد، به انرژی کمتری نیاز دارد.

به عنوان مثال یک اتم آرگون را در نظر بگیرید. این اتم ۱۸ الکترون دارد، لذا لایه‌های K، L و M آن به طور کامل پر می‌شود. الکترون‌های موجود در لایه K، دارای ۴/۴۰۸- الکترون‌ولت (eV) انرژی هستند. علامت منفی با تکیه بر این نکته توضیح داده می‌شود که انرژی پتانسیل یک الکترون، تنها در فاصله بی‌نهایت از هسته، به صفر می‌رسد، لذا همه لایه‌های الکترونی واقع در کمتر از این فاصله، دارای انرژی منفی فرض می‌شوند. الکترون‌های داخل لایه L دارای انرژی ۱/۱۰۲- eV بوده و الکترون‌های داخل لایه M، دارای انرژی ۴۹۸/۷۸- eV هستند، لذا با افزایش فاصله از هسته، سطوح انرژی هم بالاتر می‌روند (یعنی به صفر نزدیک‌تر می‌شوند). بنابراین برای آنکه یک الکترون به یک لایه‌ی بالاتر بپرد، باید با جذب یک فوتون، انرژی بدست آورد. در مقابل برای بازگشت از این حالت برانگیخته، باید از طریق گسیل فوتون، مقداری انرژی از دست دهد.
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام  
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
login