دوگانگی موج-ذره

دوگانگی موج-ذره

تا اوایل دهه ۱۹۲۰، شواهدی مبنی بر اینکه نور، هم دارای ویژگی‌هایی موجی و هم ذره‌ای است، به طور گسترده پذیرفته شده بود، ولی این سوال که چرا فقط نور این ماهیت دوگانه را نشان می‌داد، نامعلوم بود.

در سال ۱۹۲۴، دانشمندی فرانسوی به نام لویی-ویکتور دوبروی، توضیح عجیبی ارائه کرد. وی گفت ذراتی مانند الکترون‌ها نیز می‌توانند ویژگی‌های دوگانه نشان دهند. او ادعا کرد که «طول موج» یک ذره را می‌توان با تقسیم ثابت پلانک بر تکانه ذره بدست آورد (خاصیتی که امروزه به عنوان طول موج دوبروی شناخته می‌شود و در عکس نشان شده داده است).

در واقع چنین برمی‌آید که هر ماده‌ای دارای یک طول موج است و شکل موج آن (که تابع موج نامیده می‌شود)، به عنوان یک منحنی احتمال عمل می‌کند. قله‌های موج، نشان‌دهنده‌ی مکان‌هایی هستند که یافتن ذره در آن‌ها محتمل‌تر است. هرچه تکانه بیشتر باشد، طول موج دوبروی نیز کوتاه‌تر است، لذا خاصیت موجی تنها در مقیاس‌های اتمی و زیراتمی مشهود می‌باشد. در مقابل، طول موج دوبروی یک دونده المپیک که در مسابقه دوی ۱۰۰ متر شرکت می‌کند، برابر مقدار غیرقابل اندازه‌گیری ۱۰ به توان منفی ۳۷ متر می‌باشد.


كلمات كليدي :
دوگانگی موج-ذره
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام  
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
login