48- تکانه‌ی زاویه‌ای ذره

48- تکانه‌ی زاویه‌ای ذره

بطور ساده تکانه‌ی زاویه‌ای، تکانه‌ی چیزی است که به دور محور خود و یا حول چیز دیگری می‌چرخد و از تکانه‌ی حرکت خطی مستقیم آن در فضا متمایز است.

ذره‌ها می‌توانند یک تکانه‌ی زاویه‌ای حقیقی L داشته باشند (یکی ویژگی که طی برهمکنش‌های ذره، هم کوانتیزه است و هم پایسته)، اما محاسباتی که تکانه‌ی زاویه‌ای ذره را توصیف می‌کنند، ویژگی دیگر ذره را نیز که بصورت اسپین شناخته می‌شود، توصیف می‌نمایند. این امر بسیار مهم است، چرا که اسپین، یک عدد کوانتومی، و یکی از پارامترهای کلیدی توصیف کننده‌ی حالت ذره است.

اسپین، برخلاف نامش، یک ویژگی عجیب است. اسپین به یک چرخش فیزیکی حقیقی اشاره نمی‌کند، بلکه به ذرات به گونه‌ای یک ممان مغناطیسی اعطا می‌کند، گویی چرخشی در کار است. محاسبه‌ی L عبارتست از ضرب عملگر مکان r در عملگر تکانه p (عملگرها ابزاری هستند که برای کار با بردارها استفاده می‌شوند). ما همچنین به منظور محاسبه‌ی تکانه‌ی زاویه‌ای کل یک ذره (که با J نشان داده می‌شود)، مجبور به اضافه‌کردن اسپین کل S نیز هستیم، بنابراین تکانه‌ی زاویه‌ای کل بصورت J=rp+S می‌شود.
كلمات كليدي :
تکانه‌ زاویه ‌ای
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام  
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
login