مقالات حوزه ارتباطات امن
رمزنگاری کوانتومی: با دیدگاه رمزنگاری کلاسیکی

رمزنگاری کوانتومی: با دیدگاه رمزنگاری کلاسیکی

توزیع کلید کوانتومی (QKD) از کوانتاهای نور فردی در حالت های برهم¬نهی کوانتومی استفاده می کند تا امنیت ارتباطات بدون قطع ارتباط بین طرفهای دور را تضمین کند. با این حال، فاصله ای که QKD قابل دستیابی است، به چند صد کیلومتر محدود شده است، دلیل این موضوع هم اتلافی است که هنگام استفاده از فیبرهای نوری یا فضای آزاد رخ می دهد که به طور قابل توجهی سرعت انتقال فوتون را کاهش می دهد. QKD مبتنی بر ماهواره به علت تلفات ناچیز فوتون، دارای توان بالقوه برای ایجاد یک شبکه کوانتومی در مقیاس جهانی است. در اینجا توسعه و راه اندازی ماهواره ای مدار زمین برای اجرای Qokd-state QKD-یک شکل از QKD که با استفاده از پالس های یکپارچه ضعیف نشان داده شده است. در این مقاله نرخ کلید از ماهواره به زمین در فاصله تا 1200 کیلومتر یک کیلوهرتز گزارش داده شده¬است. این نرخ کلیدی حدود 20 مرتبه بیشتر از آنچه که انتظار می¬رود با استفاده از یک فیبر نوری از همان طول است.


Sheng-Kai Liao,  Wen-Qi Cai
Department of Modern Physics and Hefei National Laboratory for Physical Sciences at the Microscale, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China

بيشتر