مقالات حوزه حسگرها و اندازه گیری‌ها
فناوری های نوری کوانتومی برای اندازه گیری، سنجش و تصویربرداری

فناوری های نوری کوانتومی برای اندازه گیری، سنجش و تصویربرداری

در طول بیست سال گذشته، چشمه های فوتون درهم تنیده منجر به رنسانس در تداخل سنجی نوری کوانتومی شد. تداخل سنجی نوری جهت آزمایش مبناهای مکانیک کوانتومی مورد استفاده قرارمیگیرد. همچنین در پیاده سازی برخی ایده¬های جدید همراه با برهم¬نهی کوانتومی از جمله؛ انتقال کوانتومی، رمزنگاری کوانتومی، لیتوگرافی کوانتومی، دروازه منطقی محاسبات کوانتومی و اندازه¬گیری کوانتومی نیز قابل استفاده است.

محوریت مقاله حاضر، مبنی بر روش‌های توسعه یافته جدید است تا بهره برداری از برهم‌نهی نوری کوانتومی در مقادیر کوانتومی برای عبور از حد اختلال پواسون (Poisson noise) که می‌تواند  برای مثال در فیبرنوری ژیروسکوپ‌ها و حسگرها برای اهداف بیولوژیکی یا شیمیایی مطرح باشد، بکار گرفته شود. علاوه براین، عملکرد برهم‌نهی جهت مرتفع کردن محدودیت پراش اشعه رایلی در سیستم‌های تصویربرداری همچون لیدار(LIDAR) و لیتوگرافی نوری تحلیل گردیده است.

 

نویسندگان: Jonathan P. Dowling, Fellow, OSA, and Kaushik P. Seshadreesan

موسسه فیزیک نظری و بخش فیزیک نجوم هرنه، دانشگاه ایالتی لوئیزیانا، ایالات متحده امریکا-2015

کلمات کلیدی : برهم‌نهی کوانتومی، حسگرهای کوانتومی، اندازه گیری کوانتومی، محدودیت هایزنبرگ

بيشتر