مقالات حوزه حسگرها و اندازه گیری‌ها
نقاط کوانتومی در تصویربرداری، انتقال دارو و کاربردهای حسگر

نقاط کوانتومی در تصویربرداری، انتقال دارو و کاربردهای حسگر

نقاط کوانتومی (QDs)، که به عنوان بلورهای نیمه هادی نانو نیز شناخته می شوند، نانو ذرات منحصر به فردی از جهت خواص نوری و الکترونیکی مانند، فلورسانس روشن و شدید هستند. بیشتر رنگهای آلی که به عنوان برچسب استفاده می‌شوند، امکان گسیل پرتوهای فرو سرخ نزدیک (nm650>) را دارا نمی باشند. لذا، نقاط کوانتومی با قابلیت تنظیم پذیری نوری بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. این مواد ویژگی های شاخصی چون؛ پایداری شیمیایی و نوری، بهره‌وری کوانتومی بسیار زیاد و انتشار نور قابل تنظیم بر اساس اندازه ذره را دارا هستند. انواع مختلفQDs  را با طول موج نور مشابهی می‌توان برانگیخت. باندهای انتشار باریک آنها بطور همزمان برای چندین آزمایش قابل شناسایی‌اند. توسعه سیستم‌های نانوترانوستیک(Nanotheranostics) که قابلیت سنجش همزمان، تصویربرداری و درمان را دارا هستند، از  توجه روز افزونی برخوردار گردیده‌اند. در حال حاضر، این مواد دارای پتانسیل بالایی در زمینه‌های برشمرده فوق بوده و نتایج درخور توجهی در زمینه‌های حسگرها، انتقال دارو و تصویربرداری زیست-پزشکی ثبت نموده‌اند. مطالعه حاضر، خلاصه آخرین تحولات موجود از بررسی ادبیات مربوط به استفاده از QD برای کاربردهای پزشکی می‌باشد.


کلید واژه‌گان: نقاط کوانتومی، کاربرد زیست-پزشکی، نانوجستجوگر، ترانوستیک بنیان


 

تصویر شماتیک از سیستم توزیع دارو  با استفاده از  نقطه کوانتومی

  هیالورونیک اسید-ZnO (پلی اتیلن گلیکول) (HA-ZnO-PEG)

 
بيشتر