حوزه های تخصصی کوانتومی
آلبوم تصاوير
بيشتر
پیوندها
 • Quantek
 • YQI
 • NIBC
 • وب سایت علمی بیگ بنگ
 • PSI

محاسبات کوانتومی

محاسبات کوانتومی

معرفی حوزه محاسبات کوانتومی

محاسبات کوانتومی که از اثرات کوانتومی برای سرعت بخشیدن به محاسبات خاصی بهره می‌برد، می‌تواند برای ساخت کامپیوترهای کوانتومی مورد استفاده قرار گیرد. کامپیوتر کوانتومی بر مبنای استفاده از بیش از صد کیوبیت کوانتومی (N>100 ) در یک فضای حالت محاسباتی با تعداد حالت‌های پایه کوانتومی تا حد2N  عمل می‌کند. موضوع محاسبات کوانتومی اولین بار با هدف شکستن کدهای رمزنگاری شده پایه‌گذاری شد، لذا هدف اولیه خدشه‌دار کردن امنیت داده‌ها بوده است.

یک کامپیوتر کوانتومی باید شرایط تعمیم یافته دیوین چنزو (Extended Divincenzo Criteria) را برآورده کند، یعنی باید وسیله‌ای باشد که بر روی مجموعه‌ای از کیوبیت‌های قابل گسترش با ویژگی‌های زیر عمل ‌کند:

 •  زمان همدوسی به حد کافی زیاد (Long coherence time) کیوبیت‌ها برای انجام عملیات محاسباتی (شامل پردازش و کنترل اطلاعات تا اندازه گیری)
 • قابلیت تنظیم کیوبیت‌ها روی یک حالت اولیه (Initialization)
 •  قابلیت عملکرد گیت‌های منطقی بر روی مجموعه‌ای از کیوبیت‌ها
 •  قابلیت اندازه‌گیری حالت نهایی کیوبیت‌ها
 • قابلیت افزایش تعداد کیوبیت‌ها (Scalability)
 •  قابلیت تبدیل کیوبیت‌های ایستا به کیوبیت‌های متحرک و بالعکس برای ایجاد ارتباطات
 •  قابلیت انتقال اطلاعات (کد شده بر روی کیوبیت‌ها) با ایمنی بالا