آخرین اخبار
لیزر فونونی جدیدی که می‌تواند برای کاوش مکانیک کوانتومی استفاده شود

لیزر فونونی جدیدی که می‌تواند برای کاوش مکانیک کوانتومی استفاده شود

لیزرها بعنوان بهترین منابع نوری همدوس، از بدو اختراع تاکنون محل توجهات بسیاری بوده‌اند. یکی از عوامل توجهات بیش از حد به لیزر، کاربردهای فراوان این افزاره‌ی الکترونیک نوری، در صنایع و بویژه در مطالعات علوم پایه است. اکنون دانشمند توانسته‌اند لیزری را بر اساس شبه‌ذرات فونون، توسعه دهند. محققان این پروژه این پروژه، لیزر فونونی را بسیار پر اهمیت می‌دادند و امید دارند که لیزر فونونی، موجب پیشرفت‌های بسیار و حل بسیاری از مسائل فیزیک شود.
محققان موسسه‌ی تکنولوژی راچستر موفق شدند یک لیزر فونونی مبتنی بر تکنیک کندن نوری که توسط برنده‌ی جایزه‌ی نوبل، آرتور اشکین (Arthur Ashkin) اختراع شده بود را توسعه دهند. آن‌ها یک لیزر فونونی مزوسکوپیک (mesoscopic) با قابلیت تنظیم فرکانس و مبتنی بر نوسان مرکز جرم یک نانوکره‌ی سیلیکا که در خلا و توسط انبر نوری معلق نگه داشته شده بود را ساختند. این لیزر فونونی می‌تواند روی تک الکترون‌ها، قطرات مایع و حتی بر روی اندام‌های زیستی کوچک نیز استفاده شود.
در یک لیزر نوری استاندارد، ویژگی‌های نور خروجی توسط ماده‌ی سازنده‌ی لیزر کنترل می‌شود. در این لیزر فونونی، حرکت ذره‌ی ماده، تحت تاثیر بازخورد نوری است. این لیزر فونونی می‌تواند راهی برای داشتن یک منبع همدوس فونون‌ها در مقیاس مزو بگشاید که می‌تواند برای حل مسائل بنیادی در مکانیک کوانتومی استفاده شود و همچنین در سنجش‌های دقیق کاربرد داشته باشد. پروفسور میشکات باهاتاچاریا که به کاربرد دستگاه‌ها برای کشف و بررسی فیزیک کوانتومی بنیادی نیز بسیار علاقمند است، می‌گوید: 
آنچه مشخص است، این است که لیزرهای نوری، کاربردهای بسیار زیاد و فزاینده‌ای دارند. ما بسیار هیجان‌زده هستیم تا  کاربردهای این دستگاه را به ویژه در زمینه‌ی حسگری و پردازش اطلاعات ببینیم.
 
مشاهده مقاله اصلی در مجله
منبع: photonics
كلمات كليدي :
لیزر فونونی