تکنولوژی کوانتوم: از علمی‌تخیلی تا واقعیت با دیوید آشالوم (پادکست دانشگاه شیکاگو)

تکنولوژی کوانتوم: از علمی‌تخیلی تا واقعیت با دیوید آشالوم (پادکست دانشگاه شیکاگو)

پروفسور دیوید آشالوم در مورد این موضوع بحث می‌کند که چگونه تکنولوژی کوانتوم می‌تواند منجر به پیشرفت در ارتباطات، رمزنگاری و دارو و چگونگی کمک او به تربیت نسل بعدی مهندسین کوانتومی شود.