آگهی جذب نیرو

آگهی جذب نیرو

افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – نرم افزار و یا فیزیک محاسباتی

با توانایی های زیر در قالب طرح کسری خدمت و یا طرح نخبگی سربازی جذب می شوند:

  1. آشنایی با اپتیک
  2. آشنایی با الکترونیک
  3. تسلط بر زبان های برنامه نویسی و تهیه نرم افزار برای مثال:

 Labview, C, C++, MATLAB, python, Parallel Processing, Image Processing,

  1. تسلط بر روشهای آماری تحلیل داده کامپیوتری
  2. علاقمند به چالش و فعالیت های نوآورانه و خلاقانه

افراد دارای شرایط بالا، رزومه خود را به ایمیل qt@icqts.ir ارسال نمایند.