به روزترین مقالات
انجام محاسبات شیمی کوانتومی بر روی رایانه های کوانتومی

انجام محاسبات شیمی کوانتومی بر روی رایانه های کوانتومی

محاسبات کوانتومی و تکنولوژی پردازش اطلاعات کوانتومی توجه زیادی را در زمینه‌های نوظهور به خود جلب کرده‌اند.

در میان بسیاری از مسائل مهم و اساسی در علم امروزی، حل معادله شرودینگر (SE) اتم‌ها و مولکول‌ها یکی از اهداف نهایی در شیمی، فیزیک و زمینه‌های مرتبط آن‌ها می‌باشد. SE "اصل اول" مکانیک کوانتومی غیر نسبیتی است که حل‌های آن که توابع موج نامیده می‌شود می‌تواند هر گونه اطلاعات الکترون در اتم‌ها و مولکول‌ها را در نظر بگیرد و خواص شیمیایی فیزیوشیمیایی و واکنش‌های شیمیایی آن‌ها را پیش‌بینی کند. محققان دانشگاه اوساکا (OCU) در ژاپن، دکتر کی.  . ک. ساتو و تی.  و همکارانش یک الگوریتم کوانتومی پیدا کرده‌اند که ما را قادر می‌سازد تا تعامل پیکربندی کامل (CI) را برای هر مولکول پوسته باز بدون انفجار نمایی / ترکیبی انجام دهیم. کامل - CI، راه‌حل‌های عددی دقیق SE را ارایه می‌دهد، که یکی از مشکلات رام نشدنی با هر ابررایانه است. پیاده‌سازی این الگوریتم کوانتومی به شتاب اجرای کامپیوترهای کوانتومی کاربردی کمک می‌کند.

منبع : https://www.rdmag.com/news/2018/12/quantum-chemical-calculations-quantum-computers

بيشتر