رویدادها
گزارش تصویری روز اول مدرسه تابستانی علوم و فناوری‌های کوانتومی

گزارش تصویری روز اول مدرسه تابستانی علوم و فناوری‌های کوانتومی

به  پیشنهاد و همت سازمان انرژی اتمی با همکاری پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای،انجمن ترویج علم ایران و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، «اولین مدرسه تابستانی علوم و فناوری‌های کوانتومی به زبان ساده» در سطح دانش آموزان شهر تهران در محل سازمان انرژی اتمی ایران برگزار گردید.


گزارش روز اول، افتتاحیه : شنبه،  ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۸

مراسم افتتاحیه با حضور جناب آقای دکتر صالحی رئیس محترم سازمان انرژی اتمی ایران، جناب آقای دکتر وحید احمدی رئیس محترم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، سرکار خانم دکتر فاطمه مهاجرانی رئیس محترم مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان، ریاست محترم پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سرکار خانم دکتر اکرم قدیمی رئیس محترم انجمن ترویج علم ایران و تنی چند از مدیران ارشد، کارشناسان و دانش آموزان برگزار گردید. 


جلسه اول: بحث در مورد مبانی فیزیک کلاسیک و مطرح شدن سوالات دانش آموزان 

 


جلسه دوم: بحث در  مورد تاریخچه و دلیل مطرح شدن مکانیک کوانتومی