رویدادها
سلسله سخنرانی‌های تخصصی در حوزه فناوری‌های کوانتومی، شهریور 1398

سلسله سخنرانی‌های تخصصی در حوزه فناوری‌های کوانتومی، شهریور 1398با هدف ترویج و توسعه مبانی فناوری‌های کوانتومی در سطح سازمان و پژوهشگاه و ایجاد شبکه‌های همکاری میان متخصصان و علاقمندان این حوزه، سلسله سخنرانی‌های تخصصی توسط کارگروه فناوری‌های کوانتومی برنامه‌ریزی و در حال برگزاری است. در این راستا از علاقمندان جهت ارائه سمینار دعوت می‌شود با شماره 82063221 تماس حاصل فرمایند.