رویدادها
برگزاری کنفرانس فناوری های کوانتومی و شبیه سازها در بوستون آمریکا در سال 2019

برگزاری کنفرانس فناوری های کوانتومی و شبیه سازها در بوستون آمریکا در سال 2019

ICQTS ۲۰۱۹: بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی درباره تکنولوژی کوانتوم و شبیه سازها قصد دارد که دانشمندان آکادمیک، پژوهشگران و پژوهشگران تحقیق را گردهم آورد تا تجارب و نتایج تحقیقات خود را در تمامی ابعاد تکنولوژی کوانتومی و شبیه سازها به اشتراک بگذارند. همچنین یک سکوی میان رشته ای برای محققان، متخصصان و مربیان برای ارائه و بحث در مورد جدیدترین نوآوری، گرایش‌ها، و دغدغه‌های عملی و همچنین چالش‌های عملی که در زمینه‌های تکنولوژی کوانتومی و شبیه سازها به کار گرفته می‌شوند ، فراهم می‌کند.Important Dates

November 15, 2018 Abstracts/Full-Text Paper Submission Deadline
November 30, 2018 Notification of Acceptance/Rejection
March 24, 2019 Final Paper (Camera Ready) Submission & Early Bird Registration Deadline
April 24 - 25, 2019 Conference Dates