آخرین اخبار
بررسی محدودیت های نهایی بینایی توسط فنآوری کوانتوم

بررسی محدودیت های نهایی بینایی توسط فنآوری کوانتوم

در آزمایشی برای آزمون محدودیت های دید انسان، قوی ترین شواهد را ارائه داده است، اما چشم می تواند درخشندگی نور را به اندازه سه فوتون ضعیف کند.

در یک بررسی نظری که توسط ربکا هولمز، فیزیکدانی از دانشگاه ایلینوی در  Urbana-Champaignانجام شده است. در این آزمایش بررسی شده است که چشم افراد مردم حاضر در یک اتاق تاریک می تواند فوتون های منفرد را حس کند. او نتایج تیم خود را در جلسه انجمن فیزیکی آمریکا در تاریخ 10 ژوئن در کلمبوس، اوهایو، ارائه داد. هولمز امیدوار است تا در آزمایش نشان دهد آیا چشم انسان میتواند اثرات کوانتومی را ثبت کند، مانند یک فوتون در دو زمانه، یا خیر.
از دهه 1940 دانشمندان تلاش کرده اند تا کمترین تعداد فوتون  لازم برای درک انسان را ایجاد کنند. چشم افرادی که برای دیدن سایه های خاکستری در شرایط تاریک تخصص دارند،  سلول های استوانه ای شبکیه آنها به نور حساس است. آزمایشات انجام شده بر روی سلول های تک یاخته ای قورباغه نشان داده است که این سلول ها در واکنش به فوتون های منفرد حساس هستند.
اما چون شبکیه برای کاهش نوفه اطلاعات را  پردازش می کند، هر سلول یک سیگنال به مغز ارسال می کند. بیش از  % 90 فوتون هایی که وارد چشم می شوند به سلول استوانه ای نمی رسند و توسط سایر اجزاء چشم مانند قرنیه جذب یا منعکس می شوند و قابل شناسایی نیستند. 
 
 
بيشتر