آخرین اخبار
یک تکنیک جدید برای ذخیره اطلاعات کوانتومی در پالس‌های نوری

یک تکنیک جدید برای ذخیره اطلاعات کوانتومی در پالس‌های نوری

فیزیکدانان کوانتومی از دانشگاه آلبرتا، کانادا، این هفته اعلام کردند که یک تکنیک جدید برای ذخیره اطلاعات کوانتومی در پالس‌های نوری ایجاد کرده‌اند.

لیندسی LeBlanc، استادیار فیزیک و رئیس تحقیقات کانادا در مرکز گازهای فوق سرد برای شبیه‌سازی کوانتومی، گفت که فیزیکدانان " راه جدیدی را برای ذخیره پالس‌های نوری به سطح تک فوتون - در ابره‌ای از روبیدیوم ایجاد کردند و بعدا آن‌ها را با تابیدن یک پالس " کنترل نور "، با تقاضای " کنترل " ، بازیابی کردند.

منبع: https://www.tomardware.com/news/quantum-computing-news-data-drive,38038.htmlsh

بيشتر