آخرین اخبار
برنامه های ایالات متحده آمریکا در مورد فناوری های پیشرفته کوانتومی

برنامه های ایالات متحده آمریکا در مورد فناوری های پیشرفته کوانتومی

ایالات متحده آمریکا در سطح سیاست گذاری و بر اساس جلسات کنگره، دغدغه زیادی در حفظ رهبری جهانی در زمینه فناوری‌های کوانتومی و به ویژه در رقابت با کشور چین دارد.[1]. کنگره برای تنظیم بودجه مربوط به فناوری‌های کوانتومی میزبان متخصصان این امر در تاریخ 18 می 2018 بوده است. [2] همچنین برنامه‌ای تحت عنوان رهبری آمریکایی در فناوری‌های کوانتومی در کمیته علم، فضاو فناوری در تاریخ 24 اکتبر 2017 برگزار شده است. [3] همچنین از نامزد پست اداره OSTP که مهمترین نهاد سیاستگذاری علم و فناوری در آمریکا است در جلسه مربوطه از برنامه وی در زمینه فناوری‌های کوانتومی پرسیده شده است. [4] سازمان NSA آمریکا برنامه 80 میلیون دلاری برای توسعه دستگاهی با عنوان "ماشین خدا" برای مالکیت بر تبادل اطلاعات در اینترنت اختصاص داده است[5].

بيشتر