رویدادها
گزارش حضور مرکز فناوری های کوانتومی سازمان انرژی اتمی در کنفرانس فیزیک 1397

گزارش حضور مرکز فناوری های کوانتومی سازمان انرژی اتمی در کنفرانس فیزیک 1397

سی و چهارمین دوره کنفرانس ملی فیزیک ایران با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران  دکتر علی اکبر صالحی دردانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)  قزوین کلید خورد.
در سخنرانی افتتاحیه، دکتر صالحی بر ایجاد تعادل بین تحقیقات محض و کاربردی تاکید کردند که این امر با تعامل بین دانشمندان، صنعتگران و اقتصاد دانان بوجود می‌آید.
در حاشیه این کنفرانس به مدت 3 روز  از 5 الی 8 شهریور 97 در محل دانشکده علوم پایه
، مرکز فناوری‌های کوانتومی سازمان انرژی اتمی، به منظور ایجاد فرصت همکاری و ارتباطی با مراکز علمی فعال در زمینه مطالعات کوانتومی، غرفه‌ای برپا نمود. در این نمایشگاه
، دستاوردها و فعالیت‌های سازمان در حوزه فناوری‌های کوانتومی معرفی شد و همچنین توضیحاتی مبنی بر شرایط جذب و نحوه همکاری با سایر مراکز علمی در اختیار مراجعین قرار گرفت.
ریاست محترم سازمان، دکتر علی اکبر صالحی روز پنجم شهریور ماه از نمایشگاه بازدید کردند.

 گزارش انجام آزمایش «تولید آزمایشگاهی جفت فوتون‌های درهم‌تنیده کوانتومی» در مرکز ملی علوم و فنون لیزر طی یکی از سخنرانی‌های کنفرانس که در روز  سه‌شنبه 6 شهریور 1397 ساعت 16 ارایه شد، که مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت.

در میزگرد علوم و فناوری اطلاعات کوانتومی که از ساعت 18 تا 20:30 روز سه‌شنبه 6 شهریور 1397 با حضور  نماینده ویژه سازمان انرژی اتمی و اساتید دانشگاهی برگزار شد بر همکاری بین پژوهشگران و انجمن فیزیک ایران و مرکز فناوری‌های کوانتومی تأکید گردید.
بيشتر